تبلیغات
تدریس خصوصی زبان انگلیسی

بازی هنگ من برای یادگیری واژگان

[ شنبه 24 آبان 1393 ] [ 12:00 ب.ظ ] [ شهریار قربانی ]

مکالمات در کلاس درس – بخش اول- آنچه معلم می گویداین بخش شامل 30 جمله ضروری است تا متوجه شوید استاد در کلاس از شما چه می خواهد.

 

1- کتابهایتان را باز کنید و صفحه 20 را بیاورید.

Open up your book to page 20

 

2- ورق بزنید/ به صفحه بعد برید.

Turn the page over

 

3- لطفا تکالیفتان را تحویل دهید.

Hand in your homework, please

 

4- گوش کنید و بعد از من تکرار کنید.

Listen and repeat after me

 

5- این مکالمه  را حفظ کنید.

Learn this dialog by heart

 

6- معنی لغات جدید را پیدا کنید.

Look up the new words

 

7- لطفا صاف بنشین (درست بنشین)

Sit up, please

 

8- لطفا یه نفر پنجره رو باز کنه

Some one please open the window

 

9- مینا کنار سارا بنیشین و با او تمرین کن.

Mina, sit with Sara and practice with her

 

10- جلسه بعد از شما امتحان می گیرم.

I’m going to give you an exam next session

 

11- یک جلسه جبرانی لازم داریم.

We need a make up

 

12- کدام صفحه هستیم/ درسمان کجاست؟

What page are we on

 

13- کارتان تموم شد؟ (وقتی معلم کاری را از دانش آموزان می خواهد)

Are you done / Have you finished

 

14- بلند تر صحبت کن. نمی تونم صدات رو بشنوم.

Can you speak up? I can’t hear you

 

15- همه حاضرند؟

Is everybody ready

 

16- ثبت نام کرده ای؟

Have your enrolled

 

17- لطفا صحبت نکنید.

No talking please

 

18- سارا پاراگراف اول را بلند بخوان.

Sara, reed the first paragraph out loud

 

19- این جدول رو توی دفترتان بنویسید.

Copy this chart into your notebooks

 

20- مینا، تو از کلاس عقبی. باید سعی کنی خودت را به کلاس برسونی.

Mina you’re behind the class. You must try and catch up with the class

 

21- تا حالا سه جلسه غیبت داشته ای.

You’ve missed three sessions so far

 

22- شما قرار بود یک انشاء بنویسید.

You were supposed to write a composition

 

23- وقت حضور و غیاب است.

It’s time to call and roll now

 

24- می خوام نمره های امتحان را برایتان بخوانم.

I want to read out your test scores to you

 

25- اگر یک جلسه دیگر غیبت کنی از امتحان محروم خواهی شد.

If you miss one more session, you’ll be disqualified from the exam

 

26- همه تکالیفشان را تحویل داده اند؟

Has everybody handed in their homework

 

27- زنگ چه ساعتی می خورد؟

What time does the bell go

 

28- می خواهید نوار را یکبار دیگه بگذارم؟

Shall I play the tape one more time

 

29- لطفا مقداری کچ برای من بیار.

 will you fetch me some chalk, please

 

30 مریم یک صندلی آنطرف تر بنشین تا بتونی با رویا تمرین کنی.

Maryam, move over one seat so you can practice with Roya[ شنبه 26 مهر 1393 ] [ 05:08 ب.ظ ] [ شهریار قربانی ]

جملات ضروری و رایج انگلیسی در مورد آب و هوا، باد، طوفان، گردباد، آفتاب، مه، رطوبت، درجه هوا، سرما و گرما


1- امروز باد می وزد.

It’s windy today.

 

2- باد سردی می وزد.

A cold wind is blowing.

 

3- این باد تا استخوان نفوذ می کند.

This wind cuts like a knife.

 

4- باد در میان درختان زوزه می کشد.

The wind is howling through the trees.

 

5- هوا طوفانی است.

It’s stormy.

 

6- طوفان دیشب خسارات فراوانی ببار آورد.

The storm last night did a lot of damage.

 

7- وقتی طوفان شروع شد داشتی چکار می کردی؟

What were you doing when the storm broke out?

 

8- گردباد طوفانی است که می چرخد.

A tornado is a whirling storm.

 

9- (منظور اسامی دیگر گردباد است.)

A tornado is also called a twister or a whirlwind.

 

10- منظور انواع دیگر گردباد است.

A hurricane, a cyclone and typhoon are other types of whirlwinds.

 

11- دیدن جاده به علت طوفان شن غیر ممکن بود.

It was impossible to see the road because of the sandstorm.

 

12- کلیه پروازها به علت بوران/ کولاک کنسل شده است.

All flights have been canceled due to the snowstorm.

 

13- آفتاب در حال تابیدن است.

The sun is shining brightly.

 

14- من عاشق نور آفتابم.

I love sunshine.

 

15- دوست داری زیر آفتاب دراز بکشی؟

Do you like lying in the sun?

 

16- اگر بیشتر زیر آفتاب بمانی، آفتاب سوخته می شوی.(منظور حالتی است که پوست بدن به علت تماس بیش از حد با نور آفتاب ورم می کند یا تاول می زند.(

If you stay in the sun longer, you’ll get sunburned.

 

17- آفتاب سوخته (برنزه) شده ای. کنار دریا بوده ای؟

You are suntanned. Have you been at the seaside?

 

18- روزی نیم ساعت حمام آفتاب می گیرم.

I sunbathe for half an hour every day.

 

19- دیروز هوا بقدری گرم بود که آفتاب زده شدم.

It was so hot yesterday that I had a sunstroke.

 

20- هوا مه آلود است.

It’s foggy. It’s misting.

 

21- مه غلیظی هست. بیش از چند متر جلوتر را نمی توانم ببینم.

There’s a thick fog/mist. I can’t see more than a few meters ahead.

 

22- مه دید را کاهش می دهد.

Fog reduces visibility.

 

23- به علت مه غلیظ دید کم است.

Visibility is low because of a dense fog.

 

24- در مه باید از نور پایین استفاده کنید.

You should use low beams in the fog.

 

25- مه از ذرات بسیار ریز آب تشکیل شده که در ارتفاع پایین در هوا معلق می مانند.

Fog is made up of tiny particles of water that hang low in the air.

 

26- مه رطوبت را افزایش می دهد.

increases humidity/ moisture.

 

27- دیشب یخبندان شدیدی داشتیم.

We had a hard frost last night.

 

28.اینجا زمستان ها سرمازدگی زیاد است.

Frostbite is common here in the winter.

 

29- زمستان گذشته انگشتان پایم، دچار سرمازدگی شد.

My toes were /got frostbitten last winter.

 

30- انگشتان پایش از شدت سرما سیاه شد/ یخ زد.

His toes turned blue/were frozen solid because of the extreme cold.

 

31- از تمام پشت بام ها قندیل های یخ آویزان است.

There are icicles hanging from all roofs.

 

 

32- امروز صفر درجه سانتیگراد است.

It’s 0C (Zero degrees centigrade) today.

 

33- دیروز 2 درجه زیر صفر بود.

It was 2 degrees below zero yesterday.

 

34- فردا یک درجه بالای صفر خواهد بود.

It will be 1 degree above zero tomorrow.

 

35- صفر درجه سانتیگراد نقطه انجماد آب است.

0C is the freezing point of water.

 

36- صد درجه سانتیگراد نقطه جوش آب است.

100 C is the boiling point of water.

 

37- پس از برف درجه حرارت ده درجه پایین رفت.

The temperature dropped (by) ten degrees after the snow.

 

38- صفر درجه سانتیگراد مساوی 32 درجه فارنهایت است.

0 C equals 32 Fahrenheit.

 

39- واژه دیگر برای سانتیگراد، سلسیوس می باشد.

Another term for Centigrade is Celsius.

 

40- شما در کشورتان از کدام مقیاس استفاده می کنید، سانتیگراد یا فارنهایت؟

Which scale do you use in your country, Celsius or Fahrenheit?

 

41- دماسنج روی دیوار پنج درجه سانتیگراد را نشان می دهد.

The thermometer on the wall shows 5 C (five degrees Celsius).

 

42- هوا در شهر من خیلی مرطوب است مخصوصا در تابستان.

It’s very humid/damp/moist in my city specially in the summer.

 

43- در ساحل دریا میزان رطوبت بالاست.

The humidity/ saturation /moisture is very high on the coast.

 

44- رطوبت گرما را بدتر می کند.

Saturation makes heat worse.[ شنبه 26 مهر 1393 ] [ 05:06 ب.ظ ] [ شهریار قربانی ]

word game

[ شنبه 26 مهر 1393 ] [ 07:41 ق.ظ ] [ شهریار قربانی ]

تست زمان ها مخصوص دانش آموزان پایه دوم

[ چهارشنبه 16 مهر 1393 ] [ 09:38 ب.ظ ] [ شهریار قربانی ]

اسلاید گرامر مخصوص درس اول زبان انگلیسی سال دوم

[ چهارشنبه 2 مهر 1393 ] [ 10:18 ب.ظ ] [ شهریار قربانی ]

اسلاید آموزش گرامر مربوط به درس اول زبان انگلیسی سال سوم مبحت جمله واره های اسمی Noun Clauses

[ سه شنبه 1 مهر 1393 ] [ 07:00 ب.ظ ] [ شهریار قربانی ]

اسلاید افعال ناقص مخصوص درس اول سال اول دبیرستان

[ سه شنبه 1 مهر 1393 ] [ 06:43 ب.ظ ] [ شهریار قربانی ]

What is the difference between phrasal verb and idioms?

 idiom is an expression with several words. The meaning of idioms are hard/impossible to understand by lookingَََ  at the meanings of the words in the idiom eg 

His grandfather kicked the bucket last night. The idiom kick the bucket means to die. It's impossible to know this from the words. 

some more idioms - full of beans, the early bird gets the worm, break a leg 

A phrasal verb is two (maybe three) words that act as a single verb. Phrasal verbs are usually made up of a verb plus a preposition or adverb

Some phrasal verbs have a literal or exact meaning eg 

stand upsit down - the meanings of the phrasal verb are exactly as the words say. 

Some phrasal verbs have an idiomatic meaning, like idioms it is hard or impossible to guess the meaning from the individual words of this kind of phrasal verb. eg 

blow up - this doesn't mean to blow air towards the sky - blow up means to explode 

put off - has the meaning of postpone. 


some more examples of phrasal verbs: 


look out, look up, put out, pick up, put off, take up.


[ چهارشنبه 26 شهریور 1393 ] [ 07:31 ب.ظ ] [ شهریار قربانی ]

باز هم ضرب المثل

Easy come, easy go باد آورده را باد میبرد

 

بیخبری خوش خبری ست No news is good news

 

Third time lucky تا سه نشه بازی نشه

 

Be the thin end of the wedge تخم مرغ دزد شتر دزد میشود

 

Tit for tat اون در این به

 

Every cloud has a silver lining است در نا امیدی بسی امید

 

A liar ought to have a good memory دروغگو کم حافظه است

 

Outstay one's welcome انداختن کنگر خوردن و لنگر

 

Curiosity killed the cat فضول را بردند جهنم

 

The biter bit دست بالای دست بسیار است

 

Nothing ventured, nothing gained نابرده رنج گنج میسر نمیشود

 

Business is business   حساب حساب است کاکا برادر

 

Practice makes perfect است کار نیکو کردن از پر کردن

 

The cat dreams of mice شتر در خواب بیند پنبه دانه

 

(Tell) a cock and bull story قصه حسین کرد شبستری گفتن

 

Smell fishy کاسه ای زیر نیم کاسه است

 

A big head has a big ache هر که بامش بیش برفش بیشتر

 

Go with the ride هم رنگ جماعت شدن

 

East, West, home’s best هیچ کجا خانه خود آدم نمیشود

 

Tells tales کردن یک کلاغ چهل کلاغ

 

Hit the jackpot شدن یک شب پول دار

 

Keep up with the joneses چشم و هم چشمی کردن

 

Knock sth down چوب حراج به چیزی زدن

 

The miles of God grind slowly (but they grind exceeding small) چوب خدا صدا ندارد

 

Put a spoke in sb’s wheel چوب لای چرخ کسی گذاشتن

 

Cry wolf چوپان دروغگو

 

What’s cooking?  است چه کاسه ای زیر نیم کاسه

 

Account for حساب پس دادن[ چهارشنبه 26 شهریور 1393 ] [ 12:15 ق.ظ ] [ شهریار قربانی ]

کلمات و جملات کاربردی در کلاسهای زبان


گاهی اوقات  معلم در سر کلاسهای زبان از کلمات و جملاتی  استفاده می کند که اگر زبان آموز با آنها آشنایی بیشتری داشته باشد  میتواند مطالب را بهتر بفهمد و یا از این جملات در مکالمه و پرسشهای خود استفاده کند .

در اینجا به تعدادی از این کلمات و جملات برای آشنایی بیشتر  اشاره شده است.کلمات بیشتری را اضافه کنید.

Add more words.

آیا این گفته ها صحیح یا  اینکه غلط هستند؟

Are the statements right or wrong?

سوالاتتان را بپرسید

Ask questions.

 

 

می توانم کمک  کنم ؟

Can I help?

لطفا, می شود پنجره را باز کنم ؟

Can I open the window, please?

می توانم به فارسی بگویم ....؟

Can I say it in (Farsi ...)?

پاسخهایتان را کنترل کنید

Check your answers.

دو سوال انتخاب کنید

Choose two questions.

اطلاعاتی درباره .... جمع آوری کنید.

Collect information about...

عکسها را رنگ آمیزی کنید.

Colour the picture.

کلماتتان را با (بغل دستی یادوستتان) مقایسه کنید.

Compare your words with your partner.

جملات را با استفاده از کلمات  متن کامل کنید.

Complete the sentences with words from the text.

متن را کامل کنید.

Complete the text.

از روی جدول بنویسید. (کپی برداری کنید)

Copy the chart.

جملات را به ترتیب درست بنویسید. (جملات را مرتب کنید)

Write the sentences in the right order.

اشتباهات را تصحیح کنید.

Correct the mistakes.

جملات اشتباه را تصحیح کنید.

Correct the wrong sentences.

متن را به پنج بخش تقسیم کنید.

Divide the text into five parts.

آیا با این ....... موافقید؟

Do you agree with ...

یک اتاق بکشید.

Draw a room.

توضیح بدهید ......

Explain...

کلمات را در جای صحیح قرار بدهید.

Fill in the right words.

برای خودتان یک یار پیدا کنید. ( منظور از پار و دوست ؛ کسی است که بتوانید در سر کلاس از بین همکلاسی ها او را برای تمرین زبان انتخاب کنید)

Find a partner.

دلایل  یا علت ها را پیدا کنید

Find arguments.

جوابهای سوالات را پیدا کنید

Find the questions to the answers.

داستان را تمام کنید.

Finish the story.

دلایل خوبی برای نظراتتتان ارائه بدهید.

Give good reasons for your opinions.

حدس بزنید .....

Guess...

داستان, ممکن است به چه صورتی ادامه پیدا کند؟

How might the story go on?

تصور کنید که .....

Imagine...

به سی دی گوش کنید.

Listen to the CD.

به تصاویر نگاه کنید.

Look at the pictures.

یادداشت برداری کنید.

Make notes.

 چندجمله بسازید.

Make some  sentences.

مکالمات بیشتری با دوستتان انجام دهید.

Make up more conversations with a partner.

بخشهای جمله را با یکدیگر تطبیق بدهید.

Match the sentence parts.

جملات را با سوالات تطبیق دهید.

Match the sentences to the questions.

این (کلمه یا جمله ) به انگلیسی چه می شود؟

What's this in English?

صفحه 25 کتابتان را باز کنید

Open your textbook at page 25.

افعال صحیح را (درجای خالی ) قرار دهید.

Put in the right verbs.

جملات را مرتب کنید .

Put the sentences in the right order.

افعال را در گروه صحیحی قرار بدهید.

Put the verbs in the right groups.

بلند بخوانید.

Read out loud.

بخاطر داشته باشید ... یا  یادتان نرود ...

Remember...

ببخشید, من تکالیفم را نیاورده ام.

Sorry, I haven't got my homework.

فرض کنید که ....

Suppose...[ یکشنبه 23 شهریور 1393 ] [ 12:04 ق.ظ ] [ شهریار قربانی ]

Classroom Language

با استفاده از این اصطلاحات میتونید حسابی معلمتون رو تحت تأثیر قرار بدید!

Things you might say to your teacher:

 • I'm sorry, I don't understand.
 • ببخشید. متوجه نشدم.
 • Pardon?
 • ببخشید؟
 • Can you repeat that?
 • ممکنه (جملتون رو) تکرار کنید؟
 • What does "…" mean?
 • "..." یعنی چی؟
 • How do you say "…" in English?
 • "..." به انگلیسی چی میشه؟
 • How do you spell "…"?
 • "..." چطوری نوشته میشه؟
 • Is this correct?
 • درسته؟
 • What is the past of "…"?
 • گذشته "..." چی میشه؟
 • How do you pronounce this word?
 • این کلمه چطور تلفظ میشه؟
 • What exactly do we have to do?
 • دقیقا چه کاری باید انجام بدیم؟
 • Thank you that was a very interesting lesson.
 • ممنون. جلسه (کلاس) خوبی بود.

Things your teacher might say to you:

 • Open your book at page ….
 • صفحه ... کتابتون رو باز کنید.
 • Answer the questions.
 • به سؤالات جواب دهید.
 • Write the answers.
 • جوابها را بنویسید.
 • Work alone / in pairs / in groups
 • تنها / دو نفره / گروهی کار کنید
 • Ask your partner these questions…
 • این سؤالات را از دوستتان بپرسید...
 • Answer your partner's questions…
 • به سؤالات دوستتان جواب دهید...
 • Listen and repeat… again…
 • گوش دهید و تکرار کنید... دوباره...
 • Listen to the tape and answer the questions…
 • به نوار گوش کنید و به سؤالات پاسخ بدهید...
 • Copy this into your notebooks…
 • در دفتر خود بنویسید...
 • The homework is … exercise 5, page 10
 • تکلیفتون اینه... تمرین 5، صفحه 10
 • Well done!
 • عالی بود!


[ شنبه 22 شهریور 1393 ] [ 12:00 ق.ظ ] [ شهریار قربانی ]

نحوه صحیح تعارف کردن در انگلیسی

Here, have a seat.

Here take some sugar.

Please have a piece of candy.

Can I get you some coffee?

Would you like to use my pen?

Do you want me to help you?

Would you like to type that letter for you?

Here, let me open that.

I'll do that, if you want me to.

How about another piece of pie?

How'd you like me to bring you back a sandwich?

گاهی شما تعارف دیگران را قبول میکنید و میتوانید از عبارات زیر استفاده کنید

Yes.

Thank you.

Please.

Would you mind?

If it's no trouoble for you.

That's very kind of you.

ما گاهی به هر دلیلی مجبور می شوید که درخواست دیگران را رد کنید در این موقعیت ها می توان از عبارات زیر استفاده کرد.

No, Thank you.

That's not necessary.

That's O.K.

Thanks, but it's O.K.

Thanks nut no thanks.
[ پنجشنبه 20 شهریور 1393 ] [ 11:58 ب.ظ ] [ شهریار قربانی ]

عبارات رسمس و غیر رسمی در مکالمه زبان

 سلام و احوالپرسی                                 Greetings 

عبارتهای غیر رسمی:   

   Hi

  Hello

? What`s up     

? What`s new      

? How`s it going      

کمی رسمی تر :

    ? Good morning . How are you today   

? Good afternoon . How`s every thing

? Good evening . How have you been

احوالپرسی با دوستی که سالهاست او را ندیده اید :

       ?  I haven`t seen you in age`s . Have have you been

? How`re  things going

? How are you geting along

? ( Long time no see! ( informal

احوالپرسی با دوستی که انتظار دیدن او را نداشته اید :

 ! Fance meeting you here

! Never thought i`d see you here

! What a surprise to see you here

http://divertimento.blogfa.com


ادامه مطلب
[ پنجشنبه 20 شهریور 1393 ] [ 11:51 ب.ظ ] [ شهریار قربانی ]

آزمونهای زبان دانشگاه كمبریج

Change to Test Materials

Please note that there will be a change in the Skills for Life Entry 1-3 Speaking and Listening pack for 2009, which will be released for use from 1 January 2009. Following on from the change to the Entry 3 Phase 2a task in 2008, this task will be modified further. The gist question will now be supported by three verbal prompts. In addition, there will be a candidate’s booklet at Entry 3.

To download resources materials click on the link to open in your browser, or right-click to save the document to your own computer.

Get Adobe ReaderYou need Adobe Reader to open the PDF documents. This can be downloaded free from the Adobe website.

You need an MP3 player to listen to the sound recordings — for example, RealPlayer or Windows Media Player. You can download RealPlayer for free.

Entry 1

Entry 1 Reading

Entry 1 Writing

Entry 1 Speaking and Listening

Entry 2

Entry 2 Reading

Entry 2 Writing

Entry 2 Speaking and Listening

Entry 3

Entry 3 Reading

Entry 3 Writing

Entry 3 Speaking and Listening

Level 1

Level 1 Reading

In common with other awarding bodies providing Skills for Life exams, Cambridge ESOL makes use of the National Literacy Test at Level 1 and Level 2 to provide the Reading examination at those levels.

Practice versions of the National Literacy Test.

Level 1 Writing

Level 1 Speaking and Listening

Level 2

Level 2 Reading

In common with other awarding bodies providing Skills for Life exams, Cambridge ESOL makes use of the National Literacy Test at Level 1 and Level 2 to provide the Reading examination at those levels.

Practice versions of the National Literacy Test.

Level 2 Writing

Level 2 Speaking and Listening[ چهارشنبه 19 شهریور 1393 ] [ 06:57 ب.ظ ] [ شهریار قربانی ]

ریاضیات به انگلیسی

برگرفته از وبلاگ

www.english-data.blogfa.com

 
 

ریاضیات =mathematics

اعداد صحیح =integers

اعداد صحیح مثبت =positive integers

اعداد صحیح منفی =negative integers

اعداد فرد =odd numbers

اعداد زوج =even numbers

صورت کسر =numerator

مخرج کسر =denominator

اعمال ریاضی =math operations

اضافه کردن =add

تفریق کردن =subtract

ضرب کردن =multiply

تقسیم کردن =divide

حاصل جمع =sum

حاصل تفریق =difference

حاصل ضرب =product

حاصل تقسیم =quotient

مساله ریاضی =a math problem

مسائل لغوی =word problem

متغیر =variable

معادله =equation

حل.راه حل =solution

نمودار.گراف =graph

جبر =algebra

هندسه =geometry

مثلثات =trigonometry

حساب =calculus

پاره خط =line segment

نقطه پایان =endpoint

خط راست =straight line

خط منحنی =curved line

خط عمودی =perpendicular lines

خطوط متوازی =parallel lines

زاویه90درجه/قائمه =right angle/90 angle

زاویه منفرجه =obtuse angle

زاویه حاده =acute angle

مستطیل =rectangle

مربع =square

ضربدری =diagonal

مثلث =triangle

متوازی الاضلاع =parallelogram

دایره =circle

شعاع دایره =radius

محیط دایره =circumference

قطر دایره =diameter

احجام هندسی =geometric solids

مکعب =cube 

هرم =pyramid

مخروط =cone

محیط =perimeter

رویه =face

استوانه =cylinder

کره =sphere

پایه =base

کسرها =fractions

اندازه گیری =measuring

مساحت و حجم =area and volume

به اضافه =plus

منهای =minus

خطوط =lines

زاویه =angles

اشکال =shapes[ سه شنبه 18 شهریور 1393 ] [ 06:52 ب.ظ ] [ شهریار قربانی ]